Delar av utställningen var med på konsert&kongress-huset 
 
Konstprojektet Våra Hem - hyresgästers perspektiv på miljonprogrammets upprustning.


Beskrivning
Vad är ett hem? Vem bestämmer över mitt?

Konstprojektet Våra Hem har Uppsalastadsdelarna Kvarngärdet och Gränby i fokus. Här bor vi i hyreslägenheter som byggdes i slutet av 60-talet, under de så kallade miljonprogramsåren.

Våra Hem är just nu en stor byggarbetsplats, mellan åren 2010-2018 kommer cirka 3.000 hyreslägenheter renoveras här. Forskarna pratar om en pågående "renovräkning", det vill säga att husen renoveras, standarden ökar, hyrorna höjs och människor som inte har råd att bo kvar tvingas flytta.
(ref Westin/Molina/Söderqvist).

Och människorna, vi som bor här - eller nyligen flyttat härifrån. Våra Hem vrider och vänder på frågor vi börjat tänka på medan flyttbilarna rullar: Vad är ett hem? Vad betyder det när tryggheten hotas? Hur påverkas vi av att under flera år bo mitt i en byggarbetsplats? Av att kanske tvingas flytta?
 
 
Vi som tagit initiativ till Våra Hem är yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare, flera av oss är sedan länge också hyresgäster i Gränby. Vi är en grupp på tio personer som sommaren 2013 påbörjade ett samarbete; med en kombination av uttryck försöker vi gestalta känslor och tankar vi - människor som bor mitt i ett storskaligt renoveringsområde - upplever.

Runtom i Sveriges förnyas hela det så kallade miljonprogrammet: flera hundratusen lägenheter är i behov av någon form av upprustning (ref Boverket). 

Westin/Molina: "Vart ska ni då ta vägen?". 
Uppsala universitet, 2011.
Söderqvist: "Bostadsförnyelse, för vem?". 
Uppsala universitet, 2012.
Boverket: "Upprustningsbehov för rekordårens flerbostadshus".www.boverket.se

Konstgruppen, det är Regina Mcwicki Mabrouk, Elin Forssell, Anne Kubai, Walid Al Abichi, Ulf Eklund, Erik Trovalla, Sandeep Dinker, Annica Almén, Mari Raudsepp, Ulrika Trovalla och Åse Richard.
 
Utställningen visades först i Gävle, galleri Rosa huset i juni 2014. I september var vi först i Gottsunda centrum och sen galleri Å-huset. Efter det visades delar av utställningen även på konserthuset i Uppsala. 1-2 oktober hade Institutet för bostads- & urbanforskning temadagar : Bostad, på konsert&kongresshuset i Uppsala. Delar av utställningen var med då.