Galleri

Styrka och kärlek

För att ingen människa är illegal

Etthundra år av kamp

Tillsammans vi gick

Staden är vår, världen är vår

3